Nazywam się Dorota Dranczewska. Jestem neurologopedą, Promotorką Karmienia Piersią oraz instruktorem masażu Shantali.

W 1997 roku ukończyłam magisterskie studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Studia podyplomowe w zakresie Logopedii odbyłam w zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (2001). W roku 2003 zdobyłam dodatkowe kwalifikacje podczas studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoją wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z logopedią pogłębiałam będąc słuchaczką Podyplomowych Uzupełniających Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim (2009). Wszystkie wyżej wymienione formy doskonalenia zawodowego ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2017 ukończyłam z wyróżnieniem trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii prowadzone pod kierunkiem dr Elżbiety Stecko na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Od wielu lat pracuję jako logopeda w szkole podstawowej. Prowadzę własną praktykę neurologopedyczną. Pomagam głównie Noworodkom i Niemowlętom. W moim sercu szczególne miejsce zajmuje wczesna interwencja logopedyczna. Wspieram Rodziców Noworodków w rozpoczęciu efektywnego przyjmowania pokarmu, prowadzę terapię neurologopedyczną najmłodszych, pomagam w karmieniu i rozszerzaniu diety Dzieci.

Współpracuję z zielonogórskimi Szkołami Rodzenia, prowadząc tam wykłady na temat opieki logopedycznej nad Noworodkiem i Niemowlęciem w pierwszym roku życia oraz zajęcia grupowe masażu Shantali. Jako Promotorka Karmienia Piersią zainicjowałam cykliczne spotkania dla Mam „Historie Mlekiem Płynące”. Przez wiele lat prowadziłam warsztaty żywieniowe „Mały Smakosz”, obecnie spotykam się z Rodzicami podczas praktycznych warsztatów „Akademia Smakosza”.

Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dorosłych dzieci, właścicielką labradora, pasjonatką pieczenia ciastek i krótkich wypraw rowerowych.

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam:

 • w szkole z oddziałami integracyjnymi pracując z dziećmi w młodszym wieku szkolnym oraz z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi,
 • w niepublicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej,
 • prowadząc treningi słuchowe metodą prof. Alfreda Tomatisa,
 • realizując projekty we współpracy z Miastem Zielona Góra mające na celu pomoc logopedyczną mieszkańcom miasta,
 • uczestnicząc w realizacji projektów unijnych we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Young Digital Planet, Tomatis Development.

Praktyki i staże

 • Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Zielonej Górze oraz w Warszawie
 • Oddział noworodkowy w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • Żłobek nr 14 na Bielanach w Warszawie
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie
 • Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks” w Warszawie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii II Kliniki Neurologicznej w Warszawie
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego CKR – Konstancin-Jeziorna

Wybrane szkolenia i warsztaty

Najwięcej nauczyły mnie Dzieci. Uczę się jednak nieustannie dla Was od najlepszych Specjalistów:

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, dr Marita Gehrke/dr Sabine Nantke
 • Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym, mgr Marta Karwot-Pięta, mgr Joanna Kupczak
 • Dysfagia u niemowląt i małych dzieci, Dore Blom
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie, mgr Ewelina Mendala-Kwoczek
 • Podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna, prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii. Podejście Esther de Ru, dr Martyna Brychcy
 • Rozwój umiejętności jedzenia dziecka 0-3 l., mgr Paulina Stobnicka-Stolarska
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo skrócone wędzidełko językowe u niemowląt – podejście praktyczne, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Promotor Karmienia Piersią, Centrum Nauki o Laktacji
 • Awersje pokarmowe u dzieci, mgr Marta Baj-Lieder
 • Dziecko i sen, mgr Magdalena Komsta
 • Interdyscyplinarne usprawnianie obszaru stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała, dr n. o zdr. Marta Wawrzynów
 • Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym, mgr Agnieszka Słoniowska
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia, dr n. o zdr. Mira Rządzka
 • Rozwój funkcji karmienia – zaburzenia i leczenie: Podstawy responsywnego karmienia, Jenny McGlothlin
 • Sensory Babies – Master Class Course. Specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego, Emilly Hills i Lindsay Hardy
 • Certyfikowany Kurs Original Empathy Dolls, mgr Monika Habik
 • Karmienie terapeutyczne HUMAN TOUCH, mgr Monika Habik
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, mgr Aneta Giczewska, mgr Renata Ulman-Bogusławska
 • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, fundacja SYNAPSIS
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii karmienia Od Pestki do Ogryzka, mgr Marta Baj-Lieder, mgr Renata Ulman-Bogusławska
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, mgr Marta Baj-Lieder
 • Kurs dla neurologopedów, terapeutów wczesnej interwencji, Centrum Nauki o Laktacji
 • Diagnozowanie ARFID: kryteria, zachowanie i regulacja apetytu, dr Gillian Harris, Sara Mason
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza, zabawa, wczesna stymulacja, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A.Kittel, mgr Barbara Paradowska
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych, dr n. hum. Anna Regner
 • Manipulacje ustno twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból, dr n. hum. Anna Regner
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Szkolenie nadające uprawnienia Instruktora Masażu Shantala oraz Instruktora masażu Shantala Body Touch®, certyfikat Polskiej Szkoły Masażu Shantala®, Marlena i Marek Kotas.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka, dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk.
 • Koncepcja Castillo Moralesa. Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Casillo Moralesa, Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie, prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji – 4 moduły, dr Bogusława B.Kaczmarek
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki, WIR
 • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, mgr Monika Andrzejewska
 • Analiza zachowań partnera komunikacji w trakcie sesji Growth Trough Play System z dzieckiem ze spektrum autyzmu, dr Magdalena Grycman, mgr Kamil Lodziński
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, mgr Alina Smyczek
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem, dr Justyna Leszka
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej, dr Justyna Leszka
 • Wczesna interwencja terapeutyczna wśród dzieci z głębszymi deficytami rozwojowymi, dr n. hum. Daria Jodzis
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dr n. hum. Daria Jodzis
 • Terapia neurobiologiczna, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Diagnoza i terapia afazji dziecięcej, mgr Regina Panaś
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, ODN
 • Rodzice – jak ich rozumieć i współpracować z nimi, Andrzej Kołodziejczyk
 • Szkolenie podstawowe w zakresie autyzmu, Dalej Razem
 • Warsztaty doskonalące umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie stymulacji audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa, dr n. hum. Marek Kurkowski
 • Słyszę, widzę, mówię, terapia jąkania IFiPS
 • Wczesna interwencja logopedyczna, dr n. hum. Mirosława Rządzka
 • Metoda Tomatisa stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, dr Joanna Ratyńska, dr n. hum. Marek Kurkowski , dr med. Andrzej Senderski IFiPS, Olaf Heiduck, Joachim Kunze Tomatis Development
 • Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, część II, dr n. hum. Mieczysław Chęciek
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, część I, dr n. hum. Mieczysław Chęciek
 • Metoda Dobrego Startu, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Konferencje i seminaria naukowe

 • Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD, fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • II Konferencja „Badabada” – Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • Wczesne wspomaganie rozwoju. Perspektywa interdyscyplinarna, Uniwersytet Zielonogórski
 • Dziecięcy mutyzm wybiórczy. Moda, epidemia czy błąd diagnostyczny? Uniwersytet Zielonogórski
 • Jak przywracać światu osoby z autyzmem? Współczesne badania i dobre praktyki, Zielona Góra
 • Metoda prof. Alfreda Tomatisa w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa
 • Rewalidacja dzieci ze sprzężeniami oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Zielona Góra
 • Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, Zielona Góra
 • Dysleksja – profesjonalne wsparcie, Zielona Góra
 • Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy, Warszawa
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii”, Warszawa
 • Nowe wyzwanie – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, Zielona Góra