Nazywam się Dorota Dranczewska. Jestem neurologopedą, Promotorką Karmienia Piersią oraz instruktorem masażu Shantali.

W 1997 roku ukończyłam magisterskie studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Studia podyplomowe w zakresie Logopedii odbyłam w zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (2001). W roku 2003 zdobyłam dodatkowe kwalifikacje podczas studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoją wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z logopedią pogłębiałam będąc słuchaczką Podyplomowych Uzupełniających Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim (2009). Wszystkie wyżej wymienione formy doskonalenia zawodowego ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2017 ukończyłam z wyróżnieniem trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii prowadzone pod kierunkiem dr Elżbiety Stecko na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Od wielu lat pracuję jako logopeda w szkole podstawowej. Prowadzę własną praktykę neurologopedyczną. Pomagam głównie Noworodkom i Niemowlętom. W moim sercu szczególne miejsce zajmuje wczesna interwencja logopedyczna. Wspieram Rodziców Noworodków w rozpoczęciu efektywnego przyjmowania pokarmu, prowadzę terapię neurologopedyczną najmłodszych, pomagam w karmieniu i rozszerzaniu diety Dzieci.

Współpracuję z zielonogórskimi Szkołami Rodzenia, prowadząc tam wykłady na temat opieki logopedycznej nad Noworodkiem i Niemowlęciem w pierwszym roku życia oraz zajęcia grupowe masażu Shantali. Jako Promotorka Karmienia Piersią zainicjowałam cykliczne spotkania dla Mam ‚Historie Mlekiem Płynące’. W Centrum Bliskości prowadziłam warsztaty żywieniowe ‚Mały Smakosz’.

Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dorosłych dzieci, właścicielką labradora, pasjonatką pieczenia ciastek i krótkich wypraw rowerowych.

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam:

 • w szkole z oddziałami integracyjnymi pracując z dziećmi w młodszym wieku szkolnym oraz z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi,
 • w niepublicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej,
 • prowadząc treningi słuchowe metodą prof. Alfreda Tomatisa,
 • realizując projekty we współpracy z Miastem Zielona Góra mające na celu pomoc logopedyczną mieszkańcom miasta,
 • uczestnicząc w realizacji projektów unijnych we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Young Digital Planet, Tomatis Development.

Praktyki i staże

 • Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Zielonej Górze oraz w Warszawie
 • Oddział noworodkowy w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • Żłobek nr 14 na Bielanach w Warszawie
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie
 • Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks” w Warszawie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii II Kliniki Neurologicznej w Warszawie
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego CKR – Konstancin-Jeziorna

Wybrane szkolenia i warsztaty

Najwięcej nauczyły mnie Dzieci. Uczę się jednak nieustannie dla Was od najlepszych Specjalistów:

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, dr Marita Gehrke/dr Sabine Nantke
 • Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym, mgr Marta Karwot-Pięta, mgr Joanna Kupczak
 • Dysfagia u niemowląt i małych dzieci, Dore Blom
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie, mgr Ewelina Mendala-Kwoczek
 • Podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna, prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii. Podejście Esther de Ru, dr Martyna Brychcy
 • Rozwój umiejętności jedzenia dziecka 0-3 l., mgr Paulina Stobnicka-Stolarska
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo skrócone wędzidełko językowe u niemowląt – podejście praktyczne, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Promotor Karmienia Piersią, Centrum Nauki o Laktacji
 • Awersje pokarmowe u dzieci, mgr Marta Baj-Lieder
 • Dziecko i sen, mgr Magdalena Komsta
 • Interdyscyplinarne usprawnianie obszaru stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała, dr n. o zdr. Marta Wawrzynów
 • Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym, mgr Agnieszka Słoniowska
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia, dr n. o zdr. Mira Rządzka
 • Rozwój funkcji karmienia – zaburzenia i leczenie: Podstawy responsywnego karmienia, Jenny McGlothlin
 • Sensory Babies – Master Class Course. Specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego, Emilly Hills i Lindsay Hardy
 • Certyfikowany Kurs Original Empathy Dolls, mgr Monika Habik
 • Karmienie terapeutyczne HUMAN TOUCH, mgr Monika Habik
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, mgr Aneta Giczewska, mgr Renata Ulman-Bogusławska
 • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, fundacja SYNAPSIS
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii karmienia Od Pestki do Ogryzka, mgr Marta Baj-Lieder, mgr Renata Ulman-Bogusławska
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, mgr Marta Baj-Lieder
 • Kurs dla neurologopedów, terapeutów wczesnej interwencji, Centrum Nauki o Laktacji
 • Diagnozowanie ARFID: kryteria, zachowanie i regulacja apetytu, dr Gillian Harris, Sara Mason
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza, zabawa, wczesna stymulacja, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A.Kittel, mgr Barbara Paradowska
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych, dr n. hum. Anna Regner
 • Manipulacje ustno twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból, dr n. hum. Anna Regner
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego, dr n. hum. Marzena Machoś
 • Szkolenie nadające uprawnienia Instruktora Masażu Shantala oraz Instruktora masażu Shantala Body Touch®, certyfikat Polskiej Szkoły Masażu Shantala®, Marlena i Marek Kotas.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka, dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk.
 • Koncepcja Castillo Moralesa. Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Casillo Moralesa, Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie, prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji – 4 moduły, dr Bogusława B.Kaczmarek
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki, WIR
 • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, mgr Monika Andrzejewska
 • Analiza zachowań partnera komunikacji w trakcie sesji Growth Trough Play System z dzieckiem ze spektrum autyzmu, dr Magdalena Grycman, mgr Kamil Lodziński
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, mgr Alina Smyczek
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem, dr Justyna Leszka
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej, dr Justyna Leszka
 • Wczesna interwencja terapeutyczna wśród dzieci z głębszymi deficytami rozwojowymi, dr n. hum. Daria Jodzis
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dr n. hum. Daria Jodzis
 • Terapia neurobiologiczna, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Diagnoza i terapia afazji dziecięcej, mgr Regina Panaś
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, ODN
 • Rodzice – jak ich rozumieć i współpracować z nimi, Andrzej Kołodziejczyk
 • Szkolenie podstawowe w zakresie autyzmu, Dalej Razem
 • Warsztaty doskonalące umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie stymulacji audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa, dr n. hum. Marek Kurkowski
 • Słyszę, widzę, mówię, terapia jąkania IFiPS
 • Wczesna interwencja logopedyczna, dr n. hum. Mirosława Rządzka
 • Metoda Tomatisa stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, dr Joanna Ratyńska, dr n. hum. Marek Kurkowski , dr med. Andrzej Senderski IFiPS, Olaf Heiduck, Joachim Kunze Tomatis Development
 • Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, część II, dr n. hum. Mieczysław Chęciek
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, część I, dr n. hum. Mieczysław Chęciek
 • Metoda Dobrego Startu, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Konferencje i seminaria naukowe

 • Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD, fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • II Konferencja „Badabada” – Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • Wczesne wspomaganie rozwoju. Perspektywa interdyscyplinarna, Uniwersytet Zielonogórski
 • Dziecięcy mutyzm wybiórczy. Moda, epidemia czy błąd diagnostyczny? Uniwersytet Zielonogórski
 • Jak przywracać światu osoby z autyzmem? Współczesne badania i dobre praktyki, Zielona Góra
 • Metoda prof. Alfreda Tomatisa w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa
 • Rewalidacja dzieci ze sprzężeniami oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Zielona Góra
 • Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, Zielona Góra
 • Dysleksja – profesjonalne wsparcie, Zielona Góra
 • Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy, Warszawa
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii”, Warszawa
 • Nowe wyzwanie – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, Zielona Góra