Obszary moich zainteresowań:

adorable-21998Logopedia małego dziecka – od chwili przyjścia na świat

 • Profilaktyka logopedyczna
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Terapia neurologopedyczna noworodków i niemowląt z wyzwaniami rozwojowymi (z dysfunkcjami o.u.n, zespołami genetycznymi)
 • Karmienie noworodka, niemowlęcia, rozszerzanie diety
 • Karmienie terapeutyczne

children-1879907Terapia neurologopedyczna małych dzieci (1-5 rok życia)

 •     Opóźniony rozwój mowy
 •     Alalia
 •     Afazja dziecięca
 •     Dyslalia – wady wymowy
 •     Dyzartria o podłożu MPDz
 •     Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, motoryki małej oraz dużej
 •     Uszkodzenia słuchu i zaburzenia przetwarzania słuchowego
 •     Zaburzenia mowy towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej
 •     Zaburzenia mowy towarzyszące zespołom genetycznym
 •     Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
 •     Jąkanie