adorable-21998Logopedia małego dziecka – od chwili przyjścia na świat

 • Profilaktyka logopedyczna
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Terapia neurologopedyczna Noworodków i Niemowląt z wyzwaniami rozwojowymi (z dysfunkcjami o.u.n, zespołami genetycznymi)
 • Karmienie Noworodka i Niemowlęcia
 • Rozszerzanie diety
 • Karmienie terapeutyczne

Terapia neurologopedyczna małych dzieci (od 0 do 2 lat)

 •     Opóźniony rozwój mowy
 •     Alalia
 •     Afazja dziecięca
 •     Zaburzenia mowy towarzyszące zespołom genetycznym
 •     Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
 •     Niepłynność mowy