adorable-21998Logopedia małego dziecka – od chwili przyjścia na świat

  • Profilaktyka logopedyczna
  • Wczesna interwencja logopedyczna
  • Terapia neurologopedyczna Noworodków i Niemowląt z wyzwaniami rozwojowymi (z dysfunkcjami o.u.n, zespołami genetycznymi)
  • Karmienie Noworodka i Niemowlęcia
  • Rozszerzanie diety
  • Karmienie terapeutyczne

Terapia neurologopedyczna małych dzieci (od 0 do 1. roku życia)

  •     Opóźniony rozwój mowy
  •     Nauka budowania kontaktu wzrokowego
  •     Terapia miofunkcjonalna